Intuitiv kontakt med dyr

Til deg som vil bestille time - takk for muligheten og tilliten!

Hadde noen sagt jeg kom til å drive med dette for noen år tilbake, hadde jeg nok avfeid det tvert. Da jeg først tok utfordringen, ble det en helt ubeskrivelig erfaring som bare fortsetter forundre, bevege og overraske. 

Av hensyn til sensitiv informasjon, er samtykke fra dyrets rettmessige eiere på papiret nødvendig!  Anonyme eksempler kan bli brukt i veiledning med lærer.

Løfte om taushetsplikt er signert (ihht. Lov om helsepersonell, kap. 5) og all informasjon behandles konfidensielt. Jeg er under opplæring og formidler den informasjon jeg er i stand til akkurat nå.

For medisinsk utredning og behandling, kontakt veterinær!

Din respons er viktig for min læring! Ved avtale, sier du også ja til å gi skiftlig feedback. Jeg ønsker å høre hva du synes var gjenkjennende/nyttig eller om noe kunne vært gjort annerledes.  

I kontakt med dyret, utveksles informasjon uten ord. Dyr gjør det hele tiden. Vi mennesker gjør det også, selv om mange ikke registrerer at det skjer. Evnen til å oppfatte informasjon via sansene, blir mer tilgjengelig for oss når vi er villige til å utforske og bruke dem. Er vi til stede i kroppen med lite innvendig støy, blir det enklere å få tilgang til det dyret formidler. Sanselig informasjon har en signatur som kan fornemmes og avkodes på tvers av tid og rom. 

Eksempler kan være beskrivelse av dyret, betydningsfulle hendelser, samspill med eier, hva dere lærer hverandre, fysiske spenninger og personlige beskjeder. Informasjonen kan komme som bilder, symboler, ord, lyd, lukt, fysiske eller emosjonelle fornemmelser.

Vil du, hører jeg gjerne fra dere!

 

 

 

 

Sessa, lille, store hjertevenn. Du lærte meg uvurderlig mye på kort tid. Takk!

Sansa💗Mitt første møte med GD. Du gjorde sterkt inntrykk.