Nære følgesvenner;

Totti & Cido

Albin & Cido i sovemodus

Trofaste turvenninne Zoe

Kjæreste Sytse. Foto: Solveig Eilertsen

Store Bingo og lille Cido.

Informasjon til deg som vurderer dyresamtale

Jeg er under opplæring og formidler den informasjon jeg er i stand til her og nå.

Løfte om taushetsplikt er signert (ihht. Lov om helsepersonell, kap. 5) og all informasjon behandles konfidensielt.

Ved å si ja til dyresamtale, sier du også ja til å gi skiftlig feedback. Din respons er viktig for min læring! 

En samtale gjennomføres kun med samtykke fra dyrets rettmessige eier på papiret. Anonyme eksempler fra samtalen kan bli brukt i veiledning.

Samtale med dyr handler om å utveksle informasjon uten ord. Dyr gjør det hele tiden. Vi mennesker gjør det også, selv om mange av oss ofte ikke tenker over at det skjer. For oss mennesker handler det om å ta i bruk «glemt kunnskap» om hvordan oppfatte og formidle informasjon via sansene. Evnene er der hvis vi er villige til å utforske og bruke dem. Er vi til stede i kroppen med lite innvendig støy, er det enklere å få tilgang til det dyret formidler.

Det er fullt mulig å motta sansebeskjeder som fysiske eller emosjonelle fornemmelser, bilder, symboler, tanker/ord, smak, lukt eller følelser på tvers av tid og rom. På den måten er det mulig å ha kontakt med dyret ditt på tross av fysisk distanse.

I noen tilfeller kan dyr bli syke når vi står oppi kriser eller utsetter viktige avgjørelser. Det å sette ord på eller få løst opp i floken, kan gjøre at noen av dyrets spenninger eller utfordringer slipper taket.

• Vi tenker i ord – dyr kommuniserer i bilder.

• Vi bruker mental kapasitet og fornuft - dyr bruker følelser og sansing. Alle levende vesener har et viktig fellestrekk: den emosjonelle intelligens EQ. Vi mennesker undertrykker ofte våre følelser og intuisjon, mens dyrene bruker det intuitive system som grunnlaget i livsprosessen.

• Mennesker kan dømme, sette merkelapper og definere «rett og galt» - dyr lever i øyeblikket og dømmer aldri.

• Ønsker du endring, ha fokus på hvilken endring du ønsker og hvordan det ser ut når endringen har funnet sted.

• Dyr er hjelpere – vi hjelper de. Forholdet er likeverdig og basert på gjensidig samspill.

• Dyr kan fornemme noe som handler om menneskene rundt seg, formidle sensitiv informasjon om bevisste og ubevisste mønster.

• Endringer på menneskeplan kan skape forandring for våre dyr. De kjenner våre smerter, uro og bekymringer. De kan speile vår fortid og gjøre oss oppmerksom på ubalanser i livet slik at vi kan forstå og gjøre endringer til det bedre.

• Dyret kan formidle i nåtid selv om innholdet kan tilhøre fortid, nåtid og/eller framtid.

Mistenker du at dyret ditt lider av sykdom, anbefales alltid konsultasjon med veterinær.

 

Kjennes det riktig, hører jeg gjerne fra deg!

 

 

 

 

Sansa. Mitt første møte med GD. Du kapret hjertet mitt!