Foto: Lykketegning

Systemiske konstellasjoner

Et verktøy for for deg som :

Har et oppriktig ønske om å skape endring der du opplever å stå fast.

Har tillit til at motstand og ubehagelige følelser kan åpne opp for noe nytt og berikende.

Er villlig til å tre ut av komfortsonen for å gi rom for endring.

   Er villig til å ta ansvar for egne følelser.      

Når du har satt intensjon på hva du ønsker, vil oppstillingen jobbe for deg og vise mulige steg videre. Veileders oppgave er å være der med deg i det som skjer for å skape flyt i det fastlåste og finne nye løsninger. Fokus rettes mot det som oppleves viktig for deg her og nå. Elementene du har valgt indikerer hvor det kan være gunstig å nøste videre. Oppstillingen er ment å gi overblikk, gi slipp på gammel bagasje, finne mulige løsninger og gi rom for noe nytt.

En kan bli med som deltager eller ha oppstilling på eget tema. Å representere for andre, kan sette i gang parallelle prosesser som kan brukes til egen forståelse og vekst. Metoden fungerer for de fleste utfordringer og kan gjennomføres anonymt. Det jobbes trinnvis, slik at du til en hver tid kan ta stilling til hvor langt inn i materien du ønsker å gå. Forkunnskaper eller erfaring med oppstillings-arbeid er ikke nødvendig.

Ved deltagelse signeres løfte om taushetsplikt. Det betyr at all informasjon som deles, behandles konfidensielt. 

I 2003 hadde jeg mitt første møte med systemiske oppstillinger og ble mektig fascinert. 

Tyskeren Achim Fritzsch ble min læremester og mentor i faget fra 2009 fram til han pensjonerte seg i 2018. Han inkluderte meg i en gruppe ved Universitetet i Tallin i 2012, hvor jeg tok eksamen i systemisk veiledning og konstellasjonsarbeid.

Av alle metoder og veilednings-verktøy jeg har prøvd, er det oppstillingsarbeidet som ligger mitt hjerte nærmest. 

 

Avtrykk