Foto: Lykketegning

Systemiske konstellasjoner

For deg som :

Har et oppriktig ønske om å skape endring der du opplever å stå fast.

Har tillit til at motstand og ubehagelige følelser kan åpne opp for noe nytt og berikende.

 Når du har satt intensjon på hva du ønsker, vil oppstilingen jobbe for deg og vise mulige steg videre. Jeg støtter og følger deg i det som skjer. Sammen skaper vi flyt i det fastlåste og finner nye løsninger. Fokus rettes mot det som er viktig for deg akkurat nå. Konstellasjonen vil raskt indikere hvor det kan være gunstig å nøste videre. Den er ment å gi overblikk, gi slipp på gammel bagasje, finne mulige løsninger og gi rom for noe nytt.

En kan bli med som deltager eller ha oppstilling på eget tema. Metoden fungerer for de fleste utfordringer og kan gjennomføres anonymt. Det jobbes trinnvis, slik at du til en hver tid kan ta stilling til hvor langt inn i materien du ønsker å gå. Forkunnskaper eller erfaring med oppstillings-arbeid er ikke nødvendig.

Ved deltagelse signeres løfte om taushetsplikt. Det betyr at all informasjon som deles, behandles konfidensielt. 

I 2003 hadde jeg mitt første møte med systemiske oppstillinger og ble mektig fascinert. Jeg benyttet metoden for personlig utvikling og høstet erfaring som deltager. Samtidig vokste interessen for utforsking fra en veileders ståsted. 

Tyskeren Achim Fritzsch ble min læremester og mentor i faget fra 2009 fram til han pensjonerte seg i 2018. Han inkluderte meg i en gruppe ved Universitetet i Tallin i 2012, hvor jeg tok eksamen i systemisk veiledning og konstellasjonsarbeid.

 

Velkommen med!

 

 

Avtrykk